pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ખાટો-મીઠો પ્રેમ
ખાટો-મીઠો પ્રેમ

એક બંધ ઓરડામાં કે જયાં પ્રકાશના એક પણ કિરણનું આગમન ના હતું ત્યાં પલંગ પર ચાદરની નીચે યૌવની પસાર કરતું શરીર દિલ અને દિમાગના વિચારોમાં મગ્ન હતું. તેના કપાળ પર ચિંતાની લહેર સાફ દેખાતી હતી. ઓરડાની ...

4.8
(4.5K)
4 કલાક
વાંચન સમય
1.1L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ"

5K+ 4.7 4 મિનિટ
08 ફેબ્રુઆરી 2022
2.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 2

3K+ 4.8 4 મિનિટ
12 ફેબ્રુઆરી 2022
3.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 3

3K+ 4.8 4 મિનિટ
15 ફેબ્રુઆરી 2022
4.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 4

3K+ 4.8 4 મિનિટ
15 ફેબ્રુઆરી 2022
5.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 5

3K+ 4.8 4 મિનિટ
18 ફેબ્રુઆરી 2022
6.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

"ખાટો-મીઠો પ્રેમ" - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો