હોમ
શ્રેણી લખો
કિયાન્વી - 2 (પ્રસ્તાવના)

કિયાન્વી - 2 (પ્રસ્તાવના)

રહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જ
Snehal Patel
4.9
964 રેટિંગ્સ & 274 પ્રતિભાવ
6373
1 કલાક
14 ભાગ
નમસ્તે વાચક મિત્રો, સુપર રાઈટર 2 માટે લખાયેલી કિયાન્વી : એક રહસ્યને આપ સૌનો ખૂબ જ સારો એવો સહકાર મળ્યો. એ પૂર્ણ કરેલી ત્યારે ઘણાબધાએ માંગણી કરી હતી કે તેઓ વૃષ્ટિ અને અજિંક્ય ને સાથે જોવા માંગે ...
6373
1 કલાક
ભાગ
નમસ્તે વાચક મિત્રો, સુપર રાઈટર 2 માટે લખાયેલી કિયાન્વી : એક રહસ્યને આપ સૌનો ખૂબ જ સારો એવો સહકાર મળ્યો. એ પૂર્ણ કરેલી ત્યારે ઘણાબધાએ માંગણી કરી હતી કે તેઓ વૃષ્ટિ અને અજિંક્ય ને સાથે જોવા માંગે ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
કિયાન્વી - 2.5
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
કિયાન્વી - 2.6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
કિયાન્વી - 2.7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
કિયાન્વી : 2.8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
કિયાન્વી - 2.9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
કિયાન્વી - 2.10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
કિયાન્વી - 2.12
1 દિવસ દિવસમાં ફ્રી થશે
13
કિયાન્વી - 2.13
3 દિવસ દિવસમાં ફ્રી થશે
14
કિયાન્વી - 2.11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો