pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....

ૐ , લાગણીનો અતૂટ સંબંધ એ હમેશા લોહીના સંબંધ કરતા ચઢિયાતો હોય છે...જેમાં ત્યાગ , સમર્પણ, પ્રેમને જ સ્થાન હોય છે...જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપણી નવલિકાના મુખ્ય પાત્ર કિટુ અને સત્યેન્દ્ર ભાઈ છે... કેવો ...

4.8
(39.6K)
34 કલાક
વાંચન સમય
704774+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....ભાગ ૧

8K+ 4.7 6 મિનિટ
03 જુન 2021
2.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ....ભાગ : ૨

5K+ 4.8 6 મિનિટ
05 જુન 2021
3.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ...ભાગ : ૩

5K+ 4.7 7 મિનિટ
09 જુન 2021
4.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ....ભાગ : ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....ભાગ : ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.... ભાગ : ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.... ભાગ : ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ :૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked