pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
લઘુકથા સંગ્રહ
લઘુકથા સંગ્રહ

નમસ્તે વાચકમિત્રો, આજથી એક નવીન પ્રકારની ધારાવાહિક આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. આ ધારાવાહિકનો દરેક ભાગ એક સ્વતંત્ર લઘુકથા હશે. ક્યારેક જ કોઈ લઘુકથા થોડી ગુરુ થઈ જાય, તો એકથી વધુ ભાગોમાં એને ...

4.6
(394)
2 કલાક
વાંચન સમય
12110+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૧

1K+ 4.6 8 મિનિટ
13 સપ્ટેમ્બર 2022
2.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૨

844 4.5 3 મિનિટ
19 સપ્ટેમ્બર 2022
3.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૩

752 4.5 2 મિનિટ
21 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૫ - ભાગ - ૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૫ - ભાગ - ૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૫ - ભાગ - ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૫ - ભાગ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૯ - ભાગ - ૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૯ - ભાગ - ૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

લઘુકથા સંગ્રહ - મોતી - ૯ - ભાગ - ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

લઘુકથા સંગ્રહ - મોતી - ૧૧ - ભાગ - ૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

લઘુકથા સંગ્રહ - મોતી - ૧૧ - ભાગ - ૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૧૨ - ભાગ - ૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૧૨ - ભાગ - ૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

લઘુકથા - સંગ્રહ - મોતી - ૧૨ - ભાગ - ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked