pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ?
લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ?

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ?

હેલો ફ્રેન્ડસ.. સુપર રાઇટર એવોર્ડ ૬ અંતર્ગત એક નવી વાર્તા શરૂ કરી રહી છું. વાર્તાનો વિષય તો જુનો જ છે , મૈં આટલાં વર્ષોમાં જોયેલાં અને અનુભવેલા પ્રસંગો પરથી પ્રેરાઈને મૈં કઈક નવું લખવાનું ...

4.9
(6.3K)
11 ঘণ্টা
વાંચન સમય
80065+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ? - ૧

1K+ 4.9 9 মিনিট
30 সেপ্টেম্বর 2023
2.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૨

1K+ 4.9 8 মিনিট
02 অক্টোবর 2023
3.

લગ્ન... પ્રેમનુ પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૩

1K+ 4.9 9 মিনিট
03 অক্টোবর 2023
4.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ? - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ? - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

લગ્ન... પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ? - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

લગ્ન... પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

લગ્ન... પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

લગ્ન... પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

લગ્ન... પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

લગ્ન...પ્રેમનું પગથિયું કે ફક્ત ભ્રમ ? - ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked