pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... • [સંપૂર્ણ નવલકથા]  { સુપર રાઈટર -1 માં વિશેષ ઉલ્લેખિત નવલકથા }
લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... • [સંપૂર્ણ નવલકથા]  { સુપર રાઈટર -1 માં વિશેષ ઉલ્લેખિત નવલકથા }

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... • [સંપૂર્ણ નવલકથા] { સુપર રાઈટર -1 માં વિશેષ ઉલ્લેખિત નવલકથા }

બે એવા વ્યક્તિની પ્રેમકહાની જે એકબીજાની સાથે તો છે પણ એકબીજા માટેની લાગણીઓ સમજી નથી શકતા....🙂🙂

4.8
(11.6K)
7 કલાક
વાંચન સમય
237561+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી...

7K+ 4.8 7 મિનિટ
29 ઓગસ્ટ 2021
2.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૨

6K+ 4.8 8 મિનિટ
01 સપ્ટેમ્બર 2021
3.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૩

5K+ 4.8 8 મિનિટ
05 સપ્ટેમ્બર 2021
4.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked