pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
લવ રીવેન્જ પાર્ટ-૧
લવ રીવેન્જ પાર્ટ-૧

લવ રીવેન્જ પાર્ટ-૧

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ-૧         નવું વર્ષ શરુ થતાંજ  H L Commerce Collageનું કેમ્પસ ફરી એકવાર રંગબેરંગી કપડાઓમાં સજેલાં-ધાજેલાં યુવાન હૈયાઓ વડે ભરાઈ ગયું. જ્યાં જોવો ત્યાં એકથી એક સુંદર કન્યાઓ અને ...

4.8
(6.0K)
18 કલાક
વાંચન સમય
1.9L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ-૧

4K+ 4.8 9 મિનિટ
11 ડીસેમ્બર 2019
2.

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ-૨

5K+ 4.6 6 મિનિટ
14 ડીસેમ્બર 2019
3.

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ-૩

5K+ 4.7 13 મિનિટ
13 જાન્યુઆરી 2020
4.

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ-4

3K+ 4.7 8 મિનિટ
15 ફેબ્રુઆરી 2020
5.

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ-૫

3K+ 4.8 29 મિનિટ
29 ફેબ્રુઆરી 2020
6.

લવ રીવેન્જ પ્રકરણ -6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

લવ રિવેંજ પ્રકરણ-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ- ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ -૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

લવ રિવેન્જ પ્રકરણ-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો