હોમ
શ્રેણી લખો
Love શિખર..

Love શિખર..

પ્રેમ/રોમાન્સટૂંકીવાર્તા
Parakramsinh Gohil
4.9
434 રેટિંગ્સ & 146 પ્રતિભાવ
6664
3 કલાક
32 ભાગ
મારા ફ્રેન્ડ ,ફિલોસોફર અને ગાઈડ અેવા મિત્રની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી એક લઘુનવલકથા લખવા જઈ રહ્યો છું..આપને ચોક્ક્સથી પસંદ આવશે...ના પસંદ આવે કે બોરિંગ લાગે તો ચોક્કસથી રીવ્યુ આપજો...આભાર.. Love ...
6664
3 કલાક
ભાગ
મારા ફ્રેન્ડ ,ફિલોસોફર અને ગાઈડ અેવા મિત્રની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી એક લઘુનવલકથા લખવા જઈ રહ્યો છું..આપને ચોક્ક્સથી પસંદ આવશે...ના પસંદ આવે કે બોરિંગ લાગે તો ચોક્કસથી રીવ્યુ આપજો...આભાર.. Love ...

પ્રકરણ

6
Love શિખર...પાર્ટ-6..
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
Love શિખર....પાર્ટ-7..
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
Love શિખર...પાર્ટ-8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
Love શિખર ..પાર્ટ-9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
Love શિખર પાર્ટ-10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
Love શિખર પાર્ટ-11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
Love શિખર.. પાર્ટ-12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
Love શિખર.. પાર્ટ - 13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
Love શિખર.. પાર્ટ- 14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
Love શિખર પાર્ટ - 15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો