હોમ
શ્રેણી લખો
લકી ચાર્મ - ૧

લકી ચાર્મ - ૧

નવલકથાપ્રેમ/રોમાન્સફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જ
Geeta Zala
4.8
516 રેટિંગ્સ & 209 પ્રતિભાવ
7370
2 કલાક
36 ભાગ
નમસ્કાર પ્રિય વાચક મિત્રો. આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક એવું માનતા હોઈએ છીએ કે, કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ, રંગ, કપડાં, જગ્યા આપણાં માટે ખુબજ શુભ છે.    એટલે જ્યારે આપણે કોઈ સારું કામ કરવાના હોઈએ ત્યારે એમા ...
7370
2 કલાક
ભાગ
નમસ્કાર પ્રિય વાચક મિત્રો. આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક એવું માનતા હોઈએ છીએ કે, કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ, રંગ, કપડાં, જગ્યા આપણાં માટે ખુબજ શુભ છે.    એટલે જ્યારે આપણે કોઈ સારું કામ કરવાના હોઈએ ત્યારે એમા ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
લકી ચાર્મ - ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
લકી ચાર્મ - ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
લકી ચાર્મ - ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
લકી ચાર્મ - ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
લકી ચાર્મ - ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
લકી ચાર્મ - ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
લકી ચાર્મ - ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
લકી ચાર્મ - ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
લકી ચાર્મ - ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
લકી ચાર્મ - ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો