pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
મનગમતો સંગાથ
મનગમતો સંગાથ

હુ આજે પણ ફકત તારા જ પ્રેમ અને યાદો સાથે જીવું છું . પણ શું તને કયારેય ખબર પડશે? કે હું આજે પણ ફકત તને જ પ્રેમ કરુ છું. વીર .. જયારે મેં તને પહેલીવાર મળી હતી ને ,ત્યારથી આ ડાયરી લખવાની શરૂઆત કરી ...

4.8
(13.3K)
10 કલાક
વાંચન સમય
600424+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

મનગમતો સંગાથ

21K+ 4.6 5 મિનિટ
11 જુન 2021
2.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 2)

16K+ 4.7 6 મિનિટ
14 જુન 2021
3.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 3)

15K+ 4.8 5 મિનિટ
18 જુન 2021
4.

મનગમતો સંગાથ ભાગ (4)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
5.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 5)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
6.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 6)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 7)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 8)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

મનગમતો સાથ (ભાગ 9)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 10)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

મનગમતો સંગાથ ( ભાગ 11)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 12)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 13 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 14)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

મનગમતો સંગાથ (ભાગ 15)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો