pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
મરીચિકા- Is this love?
મરીચિકા- Is this love?

એક ઉત્કટ પ્રેમ, ગાઢ પ્રેમ...પ્રેમનો અર્થ શોધતી, જન્મો જન્મ નો પ્રેમ બતાવતી, રહસ્યથી ઘેરાયેલી એક એવી અદભૂત ધારાવાહિક નવલકથા કે એક વાર શરુ કર્યા પછી તમે અધૂરી છોડી ન શકો.

4.8
(23.3K)
7 કલાક
વાંચન સમય
8.4L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

મરીચિકા-1

21K+ 4.5 1 મિનિટ
16 જુન 2020
2.

મરીચિકા 2

15K+ 4.6 1 મિનિટ
17 જુન 2020
3.

મરીચિકા 3

14K+ 4.6 1 મિનિટ
18 જુન 2020
4.

મરીચિકા 4

13K+ 4.7 2 મિનિટ
19 જુન 2020
5.

મરીચિકા 5

12K+ 4.6 3 મિનિટ
20 જુન 2020
6.

મરીચિકા 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

મરીચિકા 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

મરીચિકા 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

મરીચિકા 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

મરીચિકા 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

મરીચિકા 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

મરીચિકા 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

મરીચિકા 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

મરીચિકા 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

મરીચિકા 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો