હોમ
શ્રેણી લખો
માયાજાળ (પ્રસ્તાવના)

માયાજાળ (પ્રસ્તાવના)

સામાજિકરહસ્યફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જ
પીના પટેલ "પિન્કી"
4.8
764 રેટિંગ્સ & 314 પ્રતિભાવ
6986
1 કલાક
22 ભાગ
નમસ્કાર મિત્રો આપ સૌનો ખૂબ જ સરસ પ્રેમ મળી રહ્યો છે. મારી પ્રતિલિપિ પર લખાયેલી બધી જ નવલકથાને આપના  ખૂબ જ સરસ પ્રતિભાવ મળ્યાં છે. હું ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ ભાગ હેઠળ મારી એક નવી નવલકથા માયાજાળ લઈને ...
6986
1 કલાક
ભાગ
નમસ્કાર મિત્રો આપ સૌનો ખૂબ જ સરસ પ્રેમ મળી રહ્યો છે. મારી પ્રતિલિપિ પર લખાયેલી બધી જ નવલકથાને આપના  ખૂબ જ સરસ પ્રતિભાવ મળ્યાં છે. હું ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ ભાગ હેઠળ મારી એક નવી નવલકથા માયાજાળ લઈને ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
માયાજાળ -5
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
માયાજાળ - 6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
માયાજાળ -7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
માયાજાળ -8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
માયાજાળ -9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
માયાજાળ -10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
માયાજાળ -11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
માયાજાળ -12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
માયાજાળ -૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
માયાજાળ -14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો