pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
માયાપુરી ➡️  નગરી એક રહસ્યો અનેક
માયાપુરી ➡️  નગરી એક રહસ્યો અનેક

માયાપુરી ➡️ નગરી એક રહસ્યો અનેક

માયાપુરી એવી સુંદર નગરી કે જ્યાં કોઈ એકવાર આવે તો નગરી ની સુંદરતા જોઈ મોહી જાય. જેવી નગરી એવા જ ત્યાં ના લોકો. માયાપુરી નામ એમજ ન હતું પડ્યું. લોકો કહે છે આ નગરી માં માયા છે. માયા પણ કેવી જે કોઈ ...

4.7
(1.9K)
1 કલાક
વાંચન સમય
58.9K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

માયાપુરી➡️નગરી એક રહસ્યો અનેક-1

4K+ 4.6 1 મિનિટ
11 ડીસેમ્બર 2020
2.

માયાપુરી➡️નગરી એક રહસ્યો અનેક-2

3K+ 4.6 1 મિનિટ
11 ડીસેમ્બર 2020
3.

માયાપુરી➡️નગરી એક રહસ્યો અનેક-3

3K+ 4.6 2 મિનિટ
11 ડીસેમ્બર 2020
4.

માયાપુરી➡️નગરી એક રહસ્યો અનેક-4

2K+ 4.5 2 મિનિટ
12 ડીસેમ્બર 2020
5.

ચાલું થઈ ગઈ છે અસલી વાર્તા

2K+ 4.6 3 મિનિટ
13 ડીસેમ્બર 2020
6.

દિનુ ની મૂંઝવણ - ભરાવશે ખોટું પગલું

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ડર પણ લાગશે અને ભૂત પણ આવશે.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ભૂત બન્યું માનવભક્ષક (ઝોમ્બી)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

દેખો વો આ ગયા..

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ભૂત આવ્યું લાલ જોડા માં..

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

કંઈક તો મોટી નવા જુની થશે.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

બાબા આવશે ઉકેલ લઈ ને

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

રહસ્ય ગૂંચવાઈ ગયું છે.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

સમર રાજવીર પંડિત

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

શું ??

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો