pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
મીસ્ટર પરફેક્ટ
મીસ્ટર પરફેક્ટ

એક શાશ્વત પ્રેમ કહાની..

4.7
(9.6K)
3 કલાક
વાંચન સમય
461815+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-1

24K+ 4.6 2 મિનિટ
22 ઓકટોબર 2019
2.

મીસ્ટર.પરફેક્ટ ભાગ-2

17K+ 4.7 3 મિનિટ
23 ઓકટોબર 2019
3.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-3

15K+ 4.6 3 મિનિટ
24 ઓકટોબર 2019
4.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked