pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
મીસ્ટર પરફેક્ટ
મીસ્ટર પરફેક્ટ

એક શાશ્વત પ્રેમ કહાની..

4.7
(9.4K)
3 કલાક
વાંચન સમય
4.5L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-1

23K+ 4.6 2 મિનિટ
22 ઓકટોબર 2019
2.

મીસ્ટર.પરફેક્ટ ભાગ-2

17K+ 4.7 3 મિનિટ
23 ઓકટોબર 2019
3.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-3

15K+ 4.6 3 મિનિટ
24 ઓકટોબર 2019
4.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-4

14K+ 4.7 2 મિનિટ
30 ઓકટોબર 2019
5.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-5

14K+ 4.7 2 મિનિટ
09 નવેમ્બર 2019
6.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-6

13K+ 4.7 2 મિનિટ
13 નવેમ્બર 2019
7.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-7

13K+ 4.7 3 મિનિટ
14 નવેમ્બર 2019
8.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-8

13K+ 4.7 3 મિનિટ
15 નવેમ્બર 2019
9.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-9

13K+ 4.7 3 મિનિટ
17 નવેમ્બર 2019
10.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-10

13K+ 4.6 3 મિનિટ
18 નવેમ્બર 2019
11.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

મીસ્ટર પરફેક્ટ ભાગ-15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો