pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
મેલું પછેડું
મેલું પછેડું

મને સોડી(છોડી) દે પરબત ,મેં તારૂં હું (શું) બગાડ્યું સે…… મને બચાય નાથા મને બચાય…….બચા…..ય .                     સટ્ટાક ...

4.8
(822)
1 કલાક
વાંચન સમય
24767+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

મેલું પછેડું -૧

1K+ 4.8 3 મિનિટ
08 જુન 2021
2.

મેલું પછેડું ભાગ -૨

1K+ 4.8 3 મિનિટ
09 જુન 2021
3.

મેલું પછેડું -૩

1K+ 4.8 3 મિનિટ
10 જુન 2021
4.

મેલુ પછેડું -૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

મેલું પછેડું -૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

મેલું પછેડું-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

મેલું પછેડું -૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

મેલું પછેડું-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

મેલું પછેડું -૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

મેલું પછેડું-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

મેલું પછેડું -૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

મેલું પછેડું -૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

મેલું પછેડું -૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

મેલું પછેડું-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

મેલું પછેડું -૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

મેલું પછેડું -૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

મેલું પછેડું -૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

મેલું પછેડું -૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

મેલું પછેડું-૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

મેલું પછેડું-૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked