હોમ
શ્રેણી લખો
મૃગજળ ( સુખ નો આભાસ)

મૃગજળ ( સુખ નો આભાસ)

નવલકથાથ્રિલરફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જ
Charmy Jani
4.9
854 રેટિંગ્સ & 235 પ્રતિભાવ
6794
2 કલાક
19 ભાગ
આ વાર્તા સંપૂર્ણ પણે કલ્પાનિક છે..વાર્તા ના પાત્રો સ્થળ...અને સવાંદ વાર્તા ને અનુરૂપ સ્વરચિત છે... એને કોઈ વ્યક્તિ .. જાતિ..ધર્મ...કે સંસ્થા સાથે સીધો કે આડકતરો કોઈ સંબંધ નથી..! જેની નોંધ લેવા ...
6794
2 કલાક
ભાગ
આ વાર્તા સંપૂર્ણ પણે કલ્પાનિક છે..વાર્તા ના પાત્રો સ્થળ...અને સવાંદ વાર્તા ને અનુરૂપ સ્વરચિત છે... એને કોઈ વ્યક્તિ .. જાતિ..ધર્મ...કે સંસ્થા સાથે સીધો કે આડકતરો કોઈ સંબંધ નથી..! જેની નોંધ લેવા ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
મૃગજળ ભાગ -૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
મૃગજળ ભાગ -૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
મૃગજળ ભાગ -૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
મૃગજળ ભાગ -૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
મૃગજળ ભાગ -૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
મૃગજળ ભાગ -૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
મૃગજળ ભાગ -૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
મૃગજળ ભાગ -૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
મૃગજળ ભાગ -૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
મૃગજળ ભાગ -૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો