pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પલકે ઝુકી સી - સીઝન 2 ●ઝંખે છે રોમ રોમ કાયમનું મિલન !!
પલકે ઝુકી સી - સીઝન 2 ●ઝંખે છે રોમ રોમ કાયમનું મિલન !!

પલકે ઝુકી સી - સીઝન 2 ●ઝંખે છે રોમ રોમ કાયમનું મિલન !!

ઘણાએ રહસ્ય સાથે શરૃઆત થઈ રહી છે. આપણો નવો સફર પલકે ઝુકી સી સીઝન -2 નવા નવા વળાંક સાથે જોશો રેહાન જે નિયા જવાથી એકલો થઈ ગયો. બીજીતરફ રચિતને જીવને પણ કાફી ઉથલપાથલ થઈ ગઈ છે. કોઈ ચીજ સરખી હોય તો એ ...

4.8
(17.6K)
24 કલાક
વાંચન સમય
287935+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પલકે ઝુકી સી - 1 (સીઝન 2) ●ઝંખે છે રોમ રોમ કાયમનું મિલન,

3K+ 4.8 9 મિનિટ
19 મે 2023
2.

પલકે ઝુકી સી - (સીઝન 2) -2

2K+ 4.8 7 મિનિટ
21 મે 2023
3.

પલકે ઝુકી સી- ( સીઝન 2) 3

1K+ 4.8 8 મિનિટ
24 મે 2023
4.

પલકે ઝુકી સી - (સીઝન 2 ) 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પલકે ઝુકી સી- ( સીઝન 2) 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પલકે ઝુકી સી- (સીઝન -2) 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પલકે ઝુકી સી- (સીઝન-2) 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પલકે ઝુકી સી- (સીઝન-2) 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પલકે ઝુકી સી - (સીઝન-2) 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પલકે ઝુકી સી - (સીઝન-2) 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પલકે ઝુકી સી -( સીઝન 2) 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પલકે ઝુકી સી- (સીઝન-2)12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પલકે ઝુકી સી - ( સીઝન -2) 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પલકે ઝુકી સી - ( સીઝન-2)14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પલકે ઝુકી સી -( સીઝન -2 ) 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પલકે ઝુકી સી - ( સીઝન 2)16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પલકે ઝુકી સી-( સીઝન -2 ) 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

પલકે ઝુકી સી- ( સીઝન -2) 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

પલકે ઝુકી સી- (સીઝન-2) 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

પલકે ઝુકી સી- (સીઝન-2 ) 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked