હોમ
શ્રેણી લખો
પવિત્ર

પવિત્ર

નવલકથારહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સ
Jigna Sindhav "જીજ્ઞાસા"
4.8
63130 રેટિંગ્સ & 12065 પ્રતિભાવ
2139080
52 કલાક
265 ભાગ
( નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલી વાર કંઈક લખી રહી છું.... ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો) 🙏🙏🙏 પહેલા આ કથા ના પાત્રો વિષે તમને થોડું જણાવી લઉં જેથી વાંચતી સમયે તમને પાત્રો વિષે કન્ફ્યુઝન ના થાય.... આ કથા ...
2139080
52 કલાક
ભાગ
( નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલી વાર કંઈક લખી રહી છું.... ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો) 🙏🙏🙏 પહેલા આ કથા ના પાત્રો વિષે તમને થોડું જણાવી લઉં જેથી વાંચતી સમયે તમને પાત્રો વિષે કન્ફ્યુઝન ના થાય.... આ કથા ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
પવિત્ર ભાગ ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
પવિત્ર ભાગ ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
પવિત્ર ભાગ ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
પવિત્ર ભાગ ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
પવિત્ર ભાગ 10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
પવિત્ર ભાગ ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
પવિત્ર ભાગ ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
પવિત્ર ભાગ ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
પવિત્ર ભાગ ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
પવિત્ર ભાગ ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો