pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પવિત્ર
પવિત્ર

( નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલી વાર કંઈક લખી રહી છું.... ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો) 🙏🙏🙏 પહેલા આ કથા ના પાત્રો વિષે તમને થોડું જણાવી લઉં જેથી વાંચતી સમયે તમને પાત્રો વિષે કન્ફ્યુઝન ના થાય.... આ કથા ...

4.8
(147.1K)
62 કલાક
વાંચન સમય
4344531+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પવિત્ર

49K+ 4.6 5 મિનિટ
06 જુન 2020
2.

પવિત્ર ભાગ ૨

37K+ 4.6 7 મિનિટ
11 જુન 2020
3.

પવિત્ર ભાગ ૩

34K+ 4.6 5 મિનિટ
16 જુન 2020
4.

પવિત્ર ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પવિત્ર ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પવિત્ર ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પવિત્ર ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પવિત્ર ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પવિત્ર ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પવિત્ર ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પવિત્ર ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પવિત્ર ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પવિત્ર ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પવિત્ર ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પવિત્ર ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પવિત્ર ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પવિત્ર ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

પવિત્ર ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

પવિત્ર ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

પવિત્ર ભાગ ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked