pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
પવિત્ર
પવિત્ર

પવિત્ર

નવલકથા

રહસ્ય

પ્રેમ/રોમાન્સ

( નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલી વાર કંઈક લખી રહી છું.... ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો) 🙏🙏🙏 પહેલા આ કથા ના પાત્રો વિષે તમને થોડું જણાવી લઉં જેથી વાંચતી સમયે તમને પાત્રો વિષે કન્ફ્યુઝન ના થાય.... આ કથા ... ...

4.8
(72.5K+)
56 કલાક
વાંચન સમય
24.3L+
લોકોએ વાંચ્યું( નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલી વાર કંઈક લખી રહી છું.... ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો) 🙏🙏🙏 પહેલા આ કથા ના પાત્રો વિષે તમને થોડું જણાવી લઉં જેથી વાંચતી સ ...

4.8
(72.5K+)
56 કલાક
વાંચન સમય
24.3L+
લોકોએ વાંચ્યું

લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1

પવિત્ર

4.6 5 મિનિટ
06 જુન 2020
2

પવિત્ર ભાગ ૨

4.7 7 મિનિટ
11 જુન 2020
3

પવિત્ર ભાગ ૩

4.7 5 મિનિટ
16 જુન 2020
4

પવિત્ર ભાગ ૪

4.7 6 મિનિટ
18 જુન 2020
5

પવિત્ર ભાગ ૫

4.8 5 મિનિટ
19 જુન 2020
6

પવિત્ર ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7

પવિત્ર ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8

પવિત્ર ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9

પવિત્ર ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10

પવિત્ર ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11

પવિત્ર ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12

પવિત્ર ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13

પવિત્ર ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14

પવિત્ર ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15

પવિત્ર ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો