pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
પવિત્ર
પવિત્ર

( નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલી વાર કંઈક લખી રહી છું.... ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો) 🙏🙏🙏 પહેલા આ કથા ના પાત્રો વિષે તમને થોડું જણાવી લઉં જેથી વાંચતી સમયે તમને પાત્રો વિષે કન્ફ્યુઝન ના થાય.... આ કથા ...

4.8
(94.4K)
62 કલાક
વાંચન સમય
30.3L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પવિત્ર

34K+ 4.6 5 મિનિટ
06 જુન 2020
2.

પવિત્ર ભાગ ૨

27K+ 4.6 7 મિનિટ
11 જુન 2020
3.

પવિત્ર ભાગ ૩

25K+ 4.7 5 મિનિટ
16 જુન 2020
4.

પવિત્ર ભાગ ૪

23K+ 4.7 6 મિનિટ
18 જુન 2020
5.

પવિત્ર ભાગ ૫

22K+ 4.7 5 મિનિટ
19 જુન 2020
6.

પવિત્ર ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

પવિત્ર ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

પવિત્ર ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

પવિત્ર ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

પવિત્ર ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

પવિત્ર ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

પવિત્ર ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

પવિત્ર ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

પવિત્ર ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

પવિત્ર ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો