pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
પવિત્રા પદમા
પવિત્રા પદમા

પવિત્રા પદમા

4.7
(20.6K)
4 કલાક
વાંચન સમય
11.2L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પવિત્રા પદમા

54K+ 4.5 5 મિનિટ
15 સપ્ટેમ્બર 2019
2.

પવિત્રા પદમા (ભાગ ૨)

38K+ 4.6 5 મિનિટ
17 સપ્ટેમ્બર 2019
3.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૩)

36K+ 4.6 5 મિનિટ
19 સપ્ટેમ્બર 2019
4.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૪)

36K+ 4.7 6 મિનિટ
20 સપ્ટેમ્બર 2019
5.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૫)

32K+ 4.8 6 મિનિટ
24 સપ્ટેમ્બર 2019
6.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

પવિત્રા પદમા ( ભાગ - ૯)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૧૦)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૧૧)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

પવિત્રા પદમા (ભાગ -૧૨)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

પવિત્રા પદમા (ભાગ-૧૩)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

પવિત્રા પદમા (ભાગ -૧૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

પવિત્રા પદમા (ભાગ - ૧૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો