pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ
પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ

એક મિત્રોની ટોળકી જાણે અજાણે એક ઐતિહાસિક ખોવાયેલા ખજાનાની શોધમાં નીકળી પડે છે અને તેની સામે અનેક રોમાંચક અને રહસ્યમય ખતરાઓ આવે છે અને આ બધાં જ ખતરાઓને પાર કરીને અન્તે તે ખોવાયેલા ખજાનાને શોધી ...

4.9
(909)
2 గంటలు
વાંચન સમય
11945+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ

920 4.9 19 నిమిషాలు
23 ఆగస్టు 2020
2.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૨

681 4.8 11 నిమిషాలు
27 ఆగస్టు 2020
3.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૩

668 4.8 10 నిమిషాలు
30 ఆగస్టు 2020
4.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પાઇરેટ્સ ટ્રેઝર હન્ટ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked