pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પ્રણયભંગ
પ્રણયભંગ

પ્રણયભંગ લેખક – મેર મેહુલ પ્રસ્તાવના     નમસ્કાર વાંચકમિત્રો,    ‘જૉકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની’ હાલ જ પુરી થઈ છે, આપ સૌએ વાંચી જ હશે !, ન વાંચી હોય તો જરૂર વાંચશો. જૉકરની સફળતા બાદ ફરી એક નવો વિષય ...

4.8
(2.4K)
3 કલાક
વાંચન સમય
84482+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રણયભંગ

5K+ 4.7 8 મિનિટ
09 માર્ચ 2021
2.

પ્રણયભંગ - 2

4K+ 4.6 6 મિનિટ
16 માર્ચ 2021
3.

પ્રણયભંગ - 3

3K+ 4.8 6 મિનિટ
20 માર્ચ 2021
4.

પ્રણયભંગ - 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રણયભંગ - 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પ્રણયભંગ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પ્રણયભંગ - 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પ્રણયભંગ - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પ્રણયભંગ - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પ્રણયભંગ - 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રણયભંગ - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પ્રણયભંગ - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પ્રણયભંગ - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પ્રણયભંગ - 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પ્રણયભંગ - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પ્રણયભંગ - 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પ્રણયભંગ - 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

પ્રણયભંગ - 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

પ્રણયભંગ - 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

પ્રણયભંગ - 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked