pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પ્રતિઘાત
પ્રતિઘાત

1. ન્યુજર્સીના બોર્ડનટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઓફિસર સ્કોટ  એબ્નર એની ડ્યુટી ખતમ થવાની રાહ જોઈને બેઠો હતો.એની વાઈફ કાર્લાને બીચ પર લઈ જવાનું એણે આજે પ્રોમિસ આપ્યું હતું.ફક્ત પાંચ જ મિનિટ બાકી હતી ...

4.8
(3.9K)
4 કલાક
વાંચન સમય
70708+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રતિઘાત (1)

4K+ 4.8 7 મિનિટ
31 ઓકટોબર 2021
2.

પ્રતિઘાત (2)

3K+ 4.7 9 મિનિટ
31 ઓકટોબર 2021
3.

પ્રતિઘાત (3)

3K+ 4.8 10 મિનિટ
31 ઓકટોબર 2021
4.

પ્રતિઘાત (4)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રતિઘાત (5)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પ્રતિઘાત (6)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પ્રતિઘાત (7)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પ્રતિલિપિ (8)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પ્રતિઘાત (9)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પ્રતિઘાત (10)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રતિઘાત (11)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પ્રતિઘાત (12)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પ્રતિઘાત (13)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પ્રતિઘાત (14)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પ્રતિઘાત (15)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked