pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પ્રતીક્ષા.......
પ્રતીક્ષા.......

અલગ અને અનેરું વ્યકિતત્વ ધરાવતી છોકરી ની એવી વાર્તા જે પ્રેમ,લગ્ન અને સબંધોની એક નવી જ પરિભાષા ધરાવે છે....

4.8
(1.4K)
1 કલાક
વાંચન સમય
34721+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રતીક્ષા.... ભાગ ૧

2K+ 4.8 3 મિનિટ
12 ઓગસ્ટ 2020
2.

પ્રતીક્ષા ભાગ ૨

1K+ 4.8 2 મિનિટ
16 ઓગસ્ટ 2020
3.

પ્રતીક્ષા 3

1K+ 4.7 2 મિનિટ
23 ઓગસ્ટ 2020
4.

પ્રતીક્ષા ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રતીક્ષા..5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પ્રતીક્ષા ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પ્રતીક્ષા....7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પ્રતીક્ષા. 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પ્રતીક્ષા 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પ્રતીક્ષા10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રતીક્ષા 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પ્રતીક્ષા. 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પ્રતીક્ષા 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પ્રતીક્ષા14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પ્રતીક્ષા 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પ્રતીક્ષા.16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પ્રતીક્ષા..17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

પ્રતીક્ષા...18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

પ્રતીક્ષા....19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

પ્રતીક્ષા.....20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked