pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
પ્રતિશ્રુતિ - ધ્રુવ ભટ્ટ
પ્રતિશ્રુતિ - ધ્રુવ ભટ્ટ

પ્રતિશ્રુતિ - ધ્રુવ ભટ્ટ

4.6
(622)
6 કલાક
વાંચન સમય
12.3K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રતિશ્રુતિ 1

1K+ 4.5 10 મિનિટ
23 માર્ચ 2022
2.

પ્રતિશ્રુતિ 2

766 4.3 12 મિનિટ
25 માર્ચ 2022
3.

પ્રતિશ્રુતિ 3

598 4.7 16 મિનિટ
25 માર્ચ 2022
4.

પ્રતિશ્રુતિ 4

541 4.8 14 મિનિટ
25 માર્ચ 2022
5.

પ્રતિશ્રુતિ 5

637 4.8 8 મિનિટ
25 માર્ચ 2022
6.

પ્રતિશ્રુતિ 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

પ્રતિશ્રુતિ 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

પ્રતિશ્રુતિ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

પ્રતિશ્રુતિ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

પ્રતિશ્રુતિ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

પ્રતિશ્રુતિ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

પ્રતિશ્રુતિ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

પ્રતિશ્રુતિ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

પ્રતિશ્રુતિ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

પ્રતિશ્રુતિ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો