pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પ્રેતનો પડછાયો
પ્રેતનો પડછાયો

પ્રેતનો પડછાયો

"જયવીર ગાડીને મેઇન રોડ પર લઈને આગળ જે ટર્ન આવે એ તરફ વાળી લે.. અમે 'બલ્લું દા ઢાબા' પર જ છીએ.."હર્ષે ફોનમાં કહ્યું.. "સાલા તમે પાછુ કોઈ ચીટિંગ તો નથી કરતાં ને?? યાર કાલનું હેંગઓવર જેવું લાગે છે.. ...

4.8
(13.4K)
6 hours
વાંચન સમય
372991+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રેતનો પડછાયો

13K+ 4.5 5 minutes
06 July 2020
2.

પ્રેતનો પડછાયો 2

10K+ 4.6 7 minutes
08 July 2020
3.

પ્રેતનો પડછાયો 3

9K+ 4.7 6 minutes
10 July 2020
4.

પ્રેતનો પડછાયો 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રેતનો પડછાયો 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પ્રેતનો પડછાયો 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પ્રેતનો પડછાયો 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પ્રેતનો પડછાયો 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પ્રેતનો પડછાયો 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પ્રેતનો પડછાયો 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રેતનો પડછાયો 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પ્રેતનો પડછાયો 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પ્રેતનો પડછાયો 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પ્રેતનો પડછાયો 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પ્રેતનો પડછાયો 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પ્રેતનો પડછાયો 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પ્રેતનો પડછાયો 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

પ્રેતનો પડછાયો 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

પ્રેતનો પડછાયો 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

પ્રેતનો પડછાયો 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked