pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પ્રિયમ
પ્રિયમ

જોડાઈ જાવ મારી સાથે એક ચંચળ છોકરીની જીવનસાથી પસંદ કરવાની સફરે...

4.8
(10.9K)
6 કલાક
વાંચન સમય
233973+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રિયમ ( પ્રકરણ..૧)

6K+ 4.8 3 મિનિટ
28 જાન્યુઆરી 2021
2.

પ્રિયમ (પ્રકરણ...૨)

5K+ 4.7 4 મિનિટ
29 જાન્યુઆરી 2021
3.

પ્રિયમ.. પ્રકરણ..3

4K+ 4.7 4 મિનિટ
31 જાન્યુઆરી 2021
4.

પ્રિયમ પ્રકરણ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રિયમ પ્રકરણ ...5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પ્રિયમ પ્રકરણ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પ્રિયમ... પ્રકરણ...૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પ્રિયમ..પ્રકરણ..8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પ્રિયમ પ્રકરણ..9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પ્રિયમ પ્રકરણ.10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રિયમ.... પ્રકરણ..11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પ્રિયમ પ્રકરણ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પ્રિયમ પ્રકરણ..13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પ્રિયમ પ્રકરણ .14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પ્રિયમ પ્રકરણ..15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પ્રિયમ પ્રકરણ. 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પ્રિયમ પ્રકરણ .17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

પ્રિયમ પ્રકરણ 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

પ્રિયમ પ્રકરણ 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

પ્રિયમ પ્રકરણ 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked