pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પૂર્વ જન્મનો પડછાયો
પૂર્વ જન્મનો પડછાયો

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ભાગ -૧ -રાકેશ ઠક્કર         જનક અને ઉત્તરાના લગ્ન રંગેચંગે થઇ ગયા હતા. લગ્નમાં બંનેની જોડી એટલી સુંદર લાગતી હતી કે કોઇની પણ નજર લાગી જાય. ઉત્તરાની માએ એને લગ્નની ચોરીમાં લઇ ...

4.7
(9.1K)
5 કલાક
વાંચન સમય
229523+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧

7K+ 4.7 4 મિનિટ
19 ડીસેમ્બર 2021
2.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૨

5K+ 4.7 3 મિનિટ
26 ડીસેમ્બર 2021
3.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૩

5K+ 4.7 3 મિનિટ
02 જાન્યુઆરી 2022
4.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પૂર્વ જન્મનો પડછાયો ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked