pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
રહસ્યમય નેકલેસ - ૨
રહસ્યમય નેકલેસ - ૨

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨

વર્ષોથી સાપના ઝેર ઉપર પ્રયોગ કરી રહેલ ડોક્ટર વિવેક જ્યારે જ્યોતિના ગળામાં સાપના આકારનું નેકલેસ જુએ છે ત્યારે તે ગભરાઈ જાય છે. એ નેકલેસ જોઈને વિવેક પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાય છે.

4.9
(3.8K)
5 કલાક
વાંચન સમય
51672+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ટ્રેલર)

1K+ 4.9 2 મિનિટ
26 જુલાઈ 2023
2.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧)

1K+ 4.9 6 મિનિટ
05 ઓગસ્ટ 2023
3.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૨)

1K+ 4.9 5 મિનિટ
07 ઓગસ્ટ 2023
4.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૩)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૯)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૦)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૧)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૨)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૩)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

રહસ્યમય નેકલેસ -૨ (ભાગ-૧૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

રહસ્યમય નેકલેસ - ૨ (ભાગ-૧૯)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked