હોમ
શ્રેણી લખો
રક્તપિશાચ (સુપર નેચરલ હોરર)

રક્તપિશાચ (સુપર નેચરલ હોરર)

હોરરકલ્પના/ફેન્ટસીથ્રિલર
જતીન પટેલ "શિવાય"
4.9
1359 રેટિંગ્સ & 299 પ્રતિભાવ
11103
2 કલાક
16 ભાગ
રક્તપિશાચ:-મંગળવારે અને શુક્રવારે પ્રકાશિત થતી આ નવલકથા તમને એક નવી જ દુનિયાની સફરે લઈ જશે. આ હોરર સસ્પેન્સ મારી અગાઉની બે નવલકથા સિરિઝને જોડવાનું પણ કામ કરશે, આશા રાખું છું કે તમને આ નવલકથા પસંદ ...
11103
2 કલાક
ભાગ
રક્તપિશાચ:-મંગળવારે અને શુક્રવારે પ્રકાશિત થતી આ નવલકથા તમને એક નવી જ દુનિયાની સફરે લઈ જશે. આ હોરર સસ્પેન્સ મારી અગાઉની બે નવલકથા સિરિઝને જોડવાનું પણ કામ કરશે, આશા રાખું છું કે તમને આ નવલકથા પસંદ ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
રક્તપિશાચ-6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
રક્તપિશાચ-7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
રક્તપિશાચ-8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
રક્તપિશાચ-9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
રક્તપિશાચ-10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
રક્તપિશાચ-11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
રક્તપિશાચ-12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
રક્તપિશાચ-13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
રક્તપિશાચ-14
1 દિવસ દિવસમાં ફ્રી થશે
15
રક્તપિશાચ-15
1 દિવસ દિવસમાં ફ્રી થશે