pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સિઝન ૨
રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સિઝન ૨

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સિઝન ૨

રુદ્રની રુહી...એક અદ્ભૂત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની જેના પ્રતિલિપિ પર 2.4Mથી પણ વધારે વાચકો છે. જે હવે પુસ્તક સ્વરૂપે પણ અવેલેબલ છે. તેની આ બીજી સિઝન છે. શું થયું હતું રુદ્ર અને રુહીના જીવનમાં ...

4.9
(47.2K)
10 કલાક
વાંચન સમય
6.1L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની પ્રસ્તાવના

11K+ 4.9 3 મિનિટ
14 ફેબ્રુઆરી 2023
2.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- ૧

9K+ 4.9 6 મિનિટ
14 ફેબ્રુઆરી 2023
3.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- ૨

8K+ 4.8 5 મિનિટ
18 ફેબ્રુઆરી 2023
4.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- ૩

7K+ 4.9 5 મિનિટ
22 ફેબ્રુઆરી 2023
5.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 4

7K+ 4.9 6 મિનિટ
25 ફેબ્રુઆરી 2023
6.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ભાગ- 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

રુદ્રની રુહી...અદ્ભૂત પ્રેમની અનોખી કહાની સીઝન ૨ ભાગ- 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો