pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.
રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.

રુહીની કહાની....

4.8
(1.2L)
14 કલાક
વાંચન સમય
28.4L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 1

42K+ 4.6 5 મિનિટ
21 જુલાઈ 2020
2.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 2

30K+ 4.6 5 મિનિટ
24 જુલાઈ 2020
3.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 3

27K+ 4.7 5 મિનિટ
28 જુલાઈ 2020
4.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 4

25K+ 4.7 5 મિનિટ
31 જુલાઈ 2020
5.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 5

27K+ 4.6 6 મિનિટ
04 ઓગસ્ટ 2020
6.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ-7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને  આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને  આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસની કહાની.ભાગ - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો