pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
સંજીવની
સંજીવની

આ નવલકથા બે મુખ્ય પાત્રો સંજીવ અને વનિતા ના જીવન ની કથા છે. આ નવલકથા માયાનગરી મુંબઈમાં રહેતા પ્રેમાળ યુગલ (સંજીવ અને વનિતા) ની જીવનની ખુશીઓ અને વેદનાઓ ની આપને ઝાંખી કરાવશે. કેવા સંજોગોમાં ...

4.9
(1.6K)
5 કલાક
વાંચન સમય
11270+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સંજીવની ભાગ-૧

360 4.8 5 મિનિટ
19 જાન્યુઆરી 2024
2.

સંજીવની ભાગ-૨

299 4.8 5 મિનિટ
20 જાન્યુઆરી 2024
3.

સંજીવની ભાગ-૩

272 4.8 5 મિનિટ
22 જાન્યુઆરી 2024
4.

સંજીવની ભાગ-૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

સંજીવની ભાગ-૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

સંજીવની ભાગ-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

સંજીવની ભાગ-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

સંજીવની ભાગ-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

સંજીવની ભાગ-૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

સંજીવની ભાગ-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

સંજીવની ભાગ-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

સંજીવની ભાગ-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

સંજીવની ભાગ-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

સંજીવની ભાગ-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

સંજીવની ભાગ-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

સંજીવની ભાગ-૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

સંજીવની ભાગ-૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

સંજીવની ભાગ-૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

સંજીવની ભાગ-૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

સંજીવની ભાગ-૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked