pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
" સંવેદનાંઓનું ચોમાસું"
" સંવેદનાંઓનું ચોમાસું"

" સંવેદનાંઓનું ચોમાસું"

થ્રિલર

રાતનાં દોઢેક વાગ્યાંની આસપાસ શહેરથી દૂર આવેલી "આગમન હોસ્પિટલ"માં કોઈ બાળકનાં રુદનનાં પડઘા સંભળાય રહ્યાં હતાં!રુદન પરથી તો એ કોઈ તાજું જન્મેલું બાળક લાગતું હતું !એ નવજાત શિશુંને આવકારવાં ...

4.7
(168)
2 કલાક
વાંચન સમય
6580+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

" સંવેદનાંઓનું ચોમાસું"

318 4.7 4 મિનિટ
05 જુલાઈ 2022
2.

"સંવેદનાઓનું ચોમાસું"ભાગ -2

274 4.6 4 મિનિટ
05 જુલાઈ 2022
3.

"સંવેદનાંઓનું ચોમાસું"ભાગ -3

245 4.8 4 મિનિટ
05 જુલાઈ 2022
4.

"સંવેદનાઓનું ચોમાસું" ભાગ -4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

"સંવેદનાંઓનું ચોમાસું" ભાગ -5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

"સંવેદનાંઓનું ચોમાસું - ભાગ 6"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

"સંવેદનાનું ચોમાસું ભાગ -7"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -8"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

"સંવેદનાનું ચોમાસું ભાગ -9"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -10"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -11"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -12"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

"સંવેદનાનું ચોમાસું - ભાગ -13"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -14"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

"સંવેદનાનું ચોમાસું ભાગ -15"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -16"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -17"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

"સંવેદનાંઓનું ચોમાસું -ભાગ 18"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ- 19"

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

"સંવેદનાંનું ચોમાસું ભાગ -20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked