pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
☠️સેલ્ફી :ધ લાસ્ટ ફોટો☠️ (હોરર સસ્પેન્સ)
☠️સેલ્ફી :ધ લાસ્ટ ફોટો☠️ (હોરર સસ્પેન્સ)

☠️સેલ્ફી :ધ લાસ્ટ ફોટો☠️ (હોરર સસ્પેન્સ)

સેલ્ફી:-the last photo                                                                                                     જડબેસલાક સસ્પેન્સ ધરાવતી જોરદાર નવલકથા.. વાચકોના રૂંવાડા ઉભા કરી મુકવા ...

4.7
(2.3K)
3 કલાક
વાંચન સમય
43.8K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સેલ્ફી 1

2K+ 4.6 7 મિનિટ
08 ઓકટોબર 2021
2.

સેલ્ફી 2

1K+ 4.7 6 મિનિટ
08 ઓકટોબર 2021
3.

સેલ્ફી 3

1K+ 4.6 6 મિનિટ
10 ઓકટોબર 2021
4.

સેલ્ફી 4

1K+ 4.7 6 મિનિટ
11 ઓકટોબર 2021
5.

સેલ્ફી 5

1K+ 4.7 7 મિનિટ
11 ઓકટોબર 2021
6.

સેલ્ફી 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

સેલ્ફી 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

સેલ્ફી 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

સેલ્ફી 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

સેલ્ફી 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

સેલ્ફી 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

સેલ્ફી 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

સેલ્ફી 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

સેલ્ફી 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

સેલ્ફી 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો