pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
શાપિત રાજકુમાર ( સીઝન :- ૧ ) (સુપર રાઈટર એવોર્ડ સ્પર્ધા - ૫)
શાપિત રાજકુમાર ( સીઝન :- ૧ ) (સુપર રાઈટર એવોર્ડ સ્પર્ધા - ૫)

શાપિત રાજકુમાર ( સીઝન :- ૧ ) (સુપર રાઈટર એવોર્ડ સ્પર્ધા - ૫)

પ્રસ્તાવના                       પ્રિય વાચક મિત્રો આ પહેલા મે "સુપર રાઈટર ૪ સ્પર્ધા" માટે ૧૨૦ ભાગની નવલકથા "પૂર્વજન્મ એક પ્રેમકથા" લખી હતી. એ નવલકથામાં મને આપ સૌ વાચક મિત્રોનો ...

4.9
(2.7K)
4 કલાક
વાંચન સમય
50885+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧ (પ્રસ્તાવના)

2K+ 4.9 2 મિનિટ
10 મે 2023
2.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૨

1K+ 4.9 4 મિનિટ
13 મે 2023
3.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૩

1K+ 4.9 5 મિનિટ
10 મે 2023
4.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

શાપિત રાજકુમાર ભાગ :- ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked