pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
શી.....શી.....શી..... એ કાળરાત્રી
શી.....શી.....શી..... એ કાળરાત્રી

શી.....શી.....શી..... એ કાળરાત્રી

બહાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે ને મને ડર લાગી રહ્યો છે...  એ કાળરાત્રીનો...એ અંધેરી રાત્રીનો....એ ભયાનક રાત્રીનો.....ભાસ થઈ રહ્યો છે.          આ મારી એક સહેલીના દીકરીની એનાજ ઘરે બનેલી સત્યઘટના  ...

4.7
(123)
30 મિનિટ
વાંચન સમય
3368+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

શી.....શી.....શી..... એ કાળરાત્રી

360 4.7 4 મિનિટ
08 જુન 2021
2.

શી....શી.....શી....એ કાળ રાત્રી( ભાગ-૨)

298 4.5 2 મિનિટ
23 જુન 2021
3.

શી....શી.....શી...એ કાળ રાત્રી( ભાગ- ૩)

293 4.7 2 મિનિટ
24 જુન 2021
4.

શી....શી...શી...એ કાળરાત્રી( ભાગ-૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

શી.... શી.... શી....એ કાળરાત્રી( ભાગ -૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

શી....શી....શી....એ કાળરાત્રી ( ભાગ-૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

શી..શી...શી...એ કાળરાત્રી( ભાગ-૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

શી....શી.....શી....એ કાળરાત્રી( ભાગ-૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

શી....શી....શી....એ કાળરાત્રી

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

શી....શી....શી.....એ કાળરાત્રી( ભાગ-૧૦)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

શી.....શી.....શી....એ કાળરાત્રી( ભાગ-૧૧)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

શી...શી...શી...એ કાળરાત્રી( ભાગ-૧૨)અંતિમ ભાગ.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked