pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
શ્રાપિત
શ્રાપિત

છમ...છમ...છમ... ઝાંઝરનો અવાજ આવ્યો અને રૂમનો દરવાજો એકાએક જોરથી બંઘ થઇ ગયો. હાથમાં સળગતી મશાલ સાથે ઉભેલાં વ્યક્તિએ કહ્યું : "માલિક હુકમ આપો "! મોટાં બંઘ ઓરડામાં અંદર અંદાજે અવાજ પરથી સ્ત્રીની ...

4.8
(3.4K)
3 કલાક
વાંચન સમય
1.1L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧

3K+ 4.8 4 મિનિટ
26 ડીસેમ્બર 2021
2.

" શ્રાપિત " ભાગ-૨

3K+ 4.8 4 મિનિટ
27 ડીસેમ્બર 2021
3.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૩

2K+ 4.8 4 મિનિટ
28 ડીસેમ્બર 2021
4.

શ્રાપિત ભાગ - ૪

2K+ 4.8 3 મિનિટ
29 ડીસેમ્બર 2021
5.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૫

2K+ 4.8 3 મિનિટ
30 ડીસેમ્બર 2021
6.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

શ્રાપિત ભાગ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

શ્રાપિત ભાગ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

" શ્રાપિત " ભાગ - ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો