pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
શ્રેષ્ઠ જાદુગર
શ્રેષ્ઠ જાદુગર

શૌર્ય અને સામ્રાજ્ય જાદુગર વંશના છેલ્લા જાદુગર હતા.બંને પિતરાઇ ભાઇઓ એકબીજાથી વિરુદ્ધ અને હરીફ હતા.શૌર્ય બધું ભૂલીને જ્યારે દોસ્તીનો હાથ લંબાવે છે..તો શું સમ્રાજ્ય આ દોસ્તી સ્વીકારશે કે પછી ...

4.8
(1.5K)
2 કલાક
વાંચન સમય
39161+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-શ્રેષ્ઠ જાદુગર

8K+ 4.7 2 મિનિટ
03 જુલાઈ 2018
2.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૨- પ્રણાલી

933 4.9 5 મિનિટ
29 મે 2022
3.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૩-પહેલી મુલાકાત

803 4.8 3 મિનિટ
29 મે 2022
4.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૪- યાદ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૫- જાદુઇ રક્ષકો

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૬-યાદોનો કમરો

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૭-આખરી લડાઇ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર- ૮ - પ્રથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૯- સૌમ્ય

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૦- સામ્રાજ્યની વાપસી

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૧-આશ્રમમાં લાગેલી આગ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૨- અનુ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૩- પ્રણાલીની યાદ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૪- જાદૂઇ લોકેટ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૫- જાદુગર તમીષા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૬- કાતિલ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૭- 'શ્રેષ્ઠ જાદુગર'

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૮- નવો અધ્યાય

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૧૯- એંધાણ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

શ્રેષ્ઠ જાદુગર-૨૦-જાદુઇ કિતાબ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked