pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
સફર- એક અનોખા પ્રેમની... (સંપુર્ણ)
સફર- એક અનોખા પ્રેમની... (સંપુર્ણ)

સફર- એક અનોખા પ્રેમની... (સંપુર્ણ)

પ્રેમ શબ્દ એક અદ્ભૂત શબ્દ છે, માણસને પ્રેમની જગ્યાએ ક્યારેક નફરત પણ મળે છે, જેનું કારણ ક્યારેક તે પોતે પણ હોઇ શકે છે.પણ જ્યારે તેને તેનો અહેશાશ થાઈ અને પછી તે પોતે પોતાનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા ગમે ...

4.7
(20.1K)
6 કલાક
વાંચન સમય
939741+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સફર- એક અનોખા પ્રેમની... ભાગ ૧

49K+ 4.5 5 મિનિટ
15 એપ્રિલ 2020
2.

સફર- એક અનોખા પ્રેમની... ભાગ ૨

34K+ 4.6 5 મિનિટ
18 એપ્રિલ 2020
3.

સફર એક અનોખા પ્રેમની... ભાગ ૩

31K+ 4.6 5 મિનિટ
22 એપ્રિલ 2020
4.

સફર એક અનોખા પ્રેમની .... ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની..ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની..ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની..ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની.. ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ : ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની..ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની...ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની..ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

સફર-એક અનોખા પ્રેમની.. ભાગ ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked