pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
સ્વીકારેલુ સત્ય
સ્વીકારેલુ સત્ય

આ નવલકથા સત્ય ઘટના પર આધારિત છે, અહીં એક સ્ત્રીના જીવનની વાસ્તવિકતા રજૂ કરી છે, જે જિંદગીના દરેક પડાવ પર સ્વીકારતા શીખે છે. અને એની ખુશી એ જાતે શોધી લે છે,  એને દરેક પરિસ્થિતિમાં સાથ આપનાર એક ...

4.8
(242)
1 કલાક
વાંચન સમય
5616+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સ્વીકારેલુ સત્ય

546 4.8 4 મિનિટ
11 જુન 2022
2.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ -૨

418 4.7 4 મિનિટ
19 જુન 2022
3.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 3

358 4.7 3 મિનિટ
09 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ -7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked