pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
સ્વીકારેલુ સત્ય
સ્વીકારેલુ સત્ય

આ નવલકથા સત્ય ઘટના પર આધારિત છે, અહીં એક સ્ત્રીના જીવનની વાસ્તવિકતા રજૂ કરી છે, જે જિંદગીના દરેક પડાવ પર સ્વીકારતા શીખે છે. અને એની ખુશી એ જાતે શોધી લે છે,  એને દરેક પરિસ્થિતિમાં સાથ આપનાર એક ...

4.8
(153)
1 કલાક
વાંચન સમય
4.0K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સ્વીકારેલુ સત્ય

424 4.9 4 મિનિટ
11 જુન 2022
2.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ -૨

319 4.8 4 મિનિટ
19 જુન 2022
3.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 3

266 4.8 3 મિનિટ
09 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 4

267 4.7 3 મિનિટ
18 સપ્ટેમ્બર 2022
5.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 5

242 5 3 મિનિટ
23 સપ્ટેમ્બર 2022
6.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ -7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

સ્વીકારેલું સત્ય ભાગ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો