pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
તારાઓની પેલે પાર
તારાઓની પેલે પાર

તારાઓની પેલે પાર

ફેન્ટસી
પ્રતિલિપિ ક્રિએટર્સ પ્રોગ્રામ

પ્રસ્તાવના આ એક સંપૂર્ણ કાલ્પનીક દુનિયાની વાર્તા છે. આ વાર્તામાં બે નાયિકા છે અને બે નાયક છે. આ આખી વાર્તા બન્ને નાયિકાની આસપાસ ફરી રહી છે. આ વાર્તાના અમૂક ભાગ તમને લાગશે આ વાતો શકય જ નથી. પણ ...

4.9
(2.0K)
6 કલાક
વાંચન સમય
21750+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

તારાઓની પેલે પાર

589 5 10 મિનિટ
08 ફેબ્રુઆરી 2024
2.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૨

1K+ 4.8 10 મિનિટ
26 સપ્ટેમ્બર 2021
3.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૩

1K+ 4.8 12 મિનિટ
27 સપ્ટેમ્બર 2021
4.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

તારાઓની પેલે પાર: ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

તારાઓની પેલે પાર: ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

તારાઓની પેલે પાર: ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

તારાઓની પેલે પાર: ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

તારાઓની પેલે પાર :ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

તારાઓની પેલે પાર: ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

તારાઓની પેલે પાર: ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

તારાઓની પેલે પાર : ભાગ ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked