pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
તરસ પ્રેમની
તરસ પ્રેમની
4.7
(21.0K)
12 કલાક
વાંચન સમય
7.2L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧

9K+ 4.6 8 મિનિટ
25 જાન્યુઆરી 2020
2.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૨

8K+ 4.5 12 મિનિટ
31 જાન્યુઆરી 2020
3.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૩

6K+ 4.7 9 મિનિટ
07 ફેબ્રુઆરી 2020
4.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૪

6K+ 4.7 7 મિનિટ
14 ફેબ્રુઆરી 2020
5.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૫

6K+ 4.7 11 મિનિટ
21 ફેબ્રુઆરી 2020
6.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

તરસ પ્રેમની - ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો