pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ત્રણ વિકલ્પ
ત્રણ વિકલ્પ

આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહી છું.  દરેક વ્યક્તિનાં જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે,  બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા ...

4.7
(5.1K)
5 ঘণ্টা
વાંચન સમય
121199+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ ૧

6K+ 4.6 9 মিনিট
08 ডিসেম্বর 2020
2.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ ૨

4K+ 4.7 11 মিনিট
10 ডিসেম্বর 2020
3.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ ૩

4K+ 4.6 9 মিনিট
14 ডিসেম্বর 2020
4.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ત્રણ વિકલ્પ ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked