pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
Treasure of Love (સુપર રાઇટર ૩માં ટોપ ૧૫માં સ્થાન પામેલી નવલકથા)
Treasure of Love (સુપર રાઇટર ૩માં ટોપ ૧૫માં સ્થાન પામેલી નવલકથા)

Treasure of Love (સુપર રાઇટર ૩માં ટોપ ૧૫માં સ્થાન પામેલી નવલકથા)

ફેન્ટસી

Treasure of Love પ્રસ્તાવના નમસ્તે વાચકમિત્રો, કેમ છો આપ બધાં?આપ સૌએ આજસુધી મારી કલમથી સામાજિક કથા,પ્રેમકથા,રહસ્ય -રોમાંચ કથા,રાજનૈતિક કથા જેવી અલગ અલગ શ્રેણી પરથી અલગ અલગ વિષયવસ્તુ પર નવલકથા  ...

4.9
(11.5K)
3 કલાક
વાંચન સમય
118232+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

Treasure of Love પ્રસ્તાવના

6K+ 4.8 2 મિનિટ
12 જુન 2022
2.

Treasure of Love ભાગ-1

4K+ 4.8 5 મિનિટ
12 જુન 2022
3.

Treasure of Love ભાગ-૨

4K+ 4.9 6 મિનિટ
14 જુન 2022
4.

Treasure of Love ભાગ-3

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

Treasure of Love ભાગ-4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

Treasure of Love ભાગ-5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

Treasure of Love ભાગ-6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

Treasure of Love ભાગ-7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

Treasure of Love ભાગ-8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

Treasure of Love ભાગ-9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

Treasure of Love ભાગ-10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

Treasure of Love ભાગ-11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

Treasure of Love ભાગ-12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

Treasure of Love ભાગ-13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

Treasure of Love ભાગ-14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

Treasure of Love ભાગ-15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

Treasure of Love ભાગ-16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

Treasure of Love ભાગ-17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

Treasure of Love ભાગ-18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

Treasure of Love ભાગ-19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked