હોમ
શ્રેણી લખો
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..!

તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..!

સામાજિકપ્રેમ/રોમાન્સસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ - 5નવલકથા
ડૉ. રિધ્ધી મહેતા "અનોખી"
4.9
1743 રેટિંગ્સ & 428 પ્રતિભાવ
11651
2 કલાક
21 ભાગ
નમસ્કાર મારાં વ્હાલાં વાચકમિત્રો, કેમ છો? આજ સુધી આપનો જે પ્રેમ અને સહકાર મળ્યો છે એ માટે આપ સહુની દિલથી આભારી છું. આ જ રીતે આપણો સાથ હંમેશાં માટે બન્યો રહે એવી આપ સૌ પાસે પ્રેમભરી અપેક્ષા ...
11651
2 કલાક
ભાગ
નમસ્કાર મારાં વ્હાલાં વાચકમિત્રો, કેમ છો? આજ સુધી આપનો જે પ્રેમ અને સહકાર મળ્યો છે એ માટે આપ સહુની દિલથી આભારી છું. આ જ રીતે આપણો સાથ હંમેશાં માટે બન્યો રહે એવી આપ સૌ પાસે પ્રેમભરી અપેક્ષા ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો..! - ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો