pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
"વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ "
"વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ "

"વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ "

અહીં હુ એક ગામડાની છોકરી અને શહેરનાં છોકરાની પ્રેમ કથાનું વર્ણન કરું શું... કથા માં પ્રેમ, સમાજ નો ડર, પિતાનો દીકરી પ્રત્યે પ્રેમ, ત્યાગ, અને વિરહ, મિલનની ભાવનાનો સગમ છે...

4.7
(2.7K)
3 કલાક
વાંચન સમય
87861+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વાલમ, બસ એકવાર આવો મારાં દેશ..1

5K+ 4.6 4 મિનિટ
02 મે 2021
2.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..2

5K+ 4.7 4 મિનિટ
04 મે 2021
3.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..3

4K+ 4.7 5 મિનિટ
06 મે 2021
4.

વાલમ, બસ એકવાર આવો મારાં દેશ..4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વાલમ, બસ એક વાર આવો મારાં દેશ..13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

**પ્રકરણ 14-રમઝટ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

**પ્રકરણ 15- સવાલ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

**પ્રકરણ 16- ફરી સમાધાન

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

**પ્રકરણ 17-સગપણ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

**પ્રકરણ 18- રંગમાં ભંગ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

**પ્રકરણ 19-વિદાઈ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

**પ્રકરણ 20- બદલો

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked