pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
વરૂકન્યા અને પિશાચ
વરૂકન્યા અને પિશાચ

વરૂકન્યા અને પિશાચ

વાંચન રસિકોને નમસ્કાર, સૌ મઝામાં હશો એવી આશા રાખું છું. આપણે ગ્રહણ વાર્તાથી આપણે સમાંતર વિશ્વની સફર શરૂ કરી હતી. દરેક સમાંતર વિશ્વ અલગ છે અને તેની ગાથાઓ પણ વિશિષ્ટ છે. જોકે તેઓ કોઇકને કોઇક રીતે ...

4.9
(18.9K)
12 કલાક
વાંચન સમય
233391+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વરૂકન્યા અને પિશાચ- પ્રસ્તાવના ( ભાગ - શૂન્ય )

3K+ 4.8 6 મિનિટ
01 જુન 2022
2.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - નાર્વી ( ભાગ- એક )

2K+ 4.9 6 મિનિટ
05 જુન 2022
3.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - નિશાચર ( ભાગ - બે )

2K+ 4.8 5 મિનિટ
09 જુન 2022
4.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - અયાન ( ભાગ- ત્રણ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - અંબર ( ભાગ ચાર )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - સૌમ્ય ( ભાગ - પાંચ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - તાંત્રિક મરામાં ( ભાગ - છ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વરુકન્યા અને પિશાચ - 'પિશાચ' ( ભાગ - સાત)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વરુકન્યા અને પિશાચ - પૂર્ણિમાની રાત (ભાગ- આઠ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વરુકન્યા અને પિશાચ - અસિમ ( ભાગ નવ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - બદલાવ ( ભાગ - દસ)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - યોજના ( ભાગ - અગિયાર)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - 'હું તારી રાહ જોઇશ'( ભાગ - બાર )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

વરૂકન્યા અને પિશાચ - વૃક્ય કબિલો ( ભાગ - તેર )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

વરૂકન્યા અને પિશાચ- નવી શરૂઆત ( ભાગ - ચૌદ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

વરૂકન્યા અને પિશાચ- ઝીરા ( ભાગ - પંદર )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

વરુકન્યા અને પિશાચ - અવિશ્વાસ ( ભાગ સોળ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

વરૂકન્યા અને પિશાચ- વરૂકન્યા ( ભાગ - સત્તર )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

વરુકન્યા અને પિશાચ- પાર્થવી ( ભાગ - અઢાર )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

વરુકન્યા અને પિશાચ - સમયરક્ષકો ( ભાગ - ઓગણીસ)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked