pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
વીરાના
વીરાના

દફન થયેલા વરસો પહેલાના એવા રહસ્યો જેમાં જેમ જેમ આગળ વધશે એમ નવું જ રહસ્ય ખુલશે. વિરાટની સફર એને મૂળ સુધી પહોચવાની એની ઈચ્છા વિરાટને કેટલી મુશ્કેલીઓ નો સામનો કરાવશે. ભૂત પ્રેત એનાથી જોડાયેલા ...

4.7
(297)
57 મિનિટ
વાંચન સમય
6300+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વીરાના ( ભાગ-1)

724 4.9 5 મિનિટ
09 નવેમ્બર 2022
2.

વીરાના (ભાગ -2)

586 4.7 5 મિનિટ
10 નવેમ્બર 2022
3.

વીરાના (ભાગ-3)

568 4.6 5 મિનિટ
11 નવેમ્બર 2022
4.

વીરાના (ભાગ-4)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વીરાના (ભાગ-5)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વીરાના (ભાગ-6)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વીરાના (ભાગ-7)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વીરાના (ભાગ-8)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વીરાના (ભાગ-9)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વીરાના (ભાગ-10)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વિરાના (ભાગ -11)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked