pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
વેતાલ
વેતાલ

"સાહેબ બાહદુર, ત્યાં સ્મશાનમાં બાવળનુ એક વૃક્ષ છે જેના પર વેતાલ રહે છે. અહીં રાત્રી સમયે આવી ધટના વારંવાર જોવા મળે છે. આ એક અસાધારણ ધટના છે. સાહેબ બાહદુર તમે તે તરફ ધ્યાન ના આપો નહીતર જો વેતાલ ...

4.7
(5.4K)
4 മണിക്കൂറുകൾ
વાંચન સમય
119374+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વેતાલ (ભાગ - ૧)

8K+ 4.6 7 മിനിറ്റുകൾ
28 നവംബര്‍ 2020
2.

વેતાલ (ભાગ - ૨)

6K+ 4.6 10 മിനിറ്റുകൾ
06 ഡിസംബര്‍ 2020
3.

વેતાલ (ભાગ - ૩)

5K+ 4.7 9 മിനിറ്റുകൾ
13 ഡിസംബര്‍ 2020
4.

વેતાલ (ભાગ - ૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વેતાલ (ભાગ - ૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વેતાલ (ભાગ - ૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વેતાલ (ભાગ.- ૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વેતાલ (ભાગ - ૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વેતાલ (ભાગ - ૯)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વેતાલ (ભાગ - ૧૦)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વેતાલ (ભાગ - ૧૧)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વેતાલ (ભાગ - ૧૨)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વેતાલ (ભાગ - ૧૩)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

વેતાલ (ભાગ - ૧૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

વેતાલ (ભાગ - ૧૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

વેતાલ (ભાગ - ૧૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

વેતાલ (ભાગ - ૧૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

વેતાલ (ભાગ - ૧૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

વેતાલ (ભાગ - ૧૯)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

વેતાલ (ભાગ - ૨૦)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked